Hovedside

      Båtplass over 30 fot

      Båtplass småbåter

      Innendørs båtlagring

      Annen lagring

      Priser

      Kontakt oss

 

  • Vi leier ut båplass for store båter over 30 fot langs kai, Halvorstraen 45 mot Pyntesundet Engøy
  • Vi leier ut småbåtplasser i engøyvatnet
  • Vinterlagring for båter innendørs
  • Lagring av båthengere, campingvogner etc. utendørs
  • Lagring for båter utendørs
  • Vedlikehold og service av båter

Portrep as, Halvorstraen 45, 4085  HUNDVÅG

Mobil 468 39 481         Epost: post@portrep.no