Hovedside

      Båtplass over 30 fot

      Båtplass småbåter

      Innendørs båtlagring

      Annen lagring

      Priser

      Kontakt oss

 

  • Vi leier ut båtplasser langs kai til båter over 30 fot.
  • Det er vannposter
  • Det er strøm
  • Festeanordninger

Portrep as, Halvorstraen 45, 4085  HUNDVÅG

Mobil 468 39 481         Epost: post@portrep.no

Båtplass over 30 fot